Russische Fondsen in Assignatien 6 per cents. Lit A

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1824
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 roebles
Kwalieit: EF
Coupons: nee