Algemeene Verzekering-Maatschappij "De Philantroop"

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Bolsward

Jaar: 1905
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000
Kwalieit: EF
Coupons:

ja