De Hollandsche Suiker-Raffinaderij

Prijs:60.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1863
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja