Nederlandsche Suikerraffinaderij

Prijs:65.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1849
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: