Credietvereeniging "De Hanzebank" te 's Hertogenbosch

Prijs:35.00EUR
Plaats:

's Hertogenbosch

Jaar: 1917
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit:

VF/

Coupons: nee