De Arnhemsche Bankvereeniging

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1872
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee