Nationale Onderlinge Verzekering-Maatschappij "De Voorzorg"

Prijs:38.00EUR
Plaats:

Zwolle

Jaar: 1921
Soort:

Obligatie

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Serie A