Rentegevende Schuld, Dir. Brondgeest & Zn

ntk
laats:

Amsterdam/Utre

Jaar: 1815
Soort:

Certificaat

Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja