Grand Hotel "Preanger"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Bandoeng

Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja