Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1934
Soort: Aandeel - Serie B
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja