Administratie- en Exploitatie Maatschappij "Kunsthoek"

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1909
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja