Vereeniging "De Protestantsche School"

Prijs:24.00EUR
Plaats:

Bandoeng

Jaar: 1927
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja