Maatschappij tot Exploitatie van de Oost-Merwede- en Smokerpolders

Prijs:20.00EUR
Plaats: Dordrecht
Jaar: 1905
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: blanco