Weekblad voor vrije Kerk en vrije School in het vrije Nederlnd "De Heraut"

Prijs:45.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1871
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja