Hollandsche Melk-Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1894
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF/EF

Coupons:

ja