Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja