Deposito- en Fondsenbank Amsterdam

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1966
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee