Zeeuwsche Hypotheekbank

Prijs:10.00EUR
Plaats: Middelburg
Jaar: 1938
Soort: Pandbrief
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee