Westlandsche Stoom-Tramweg-Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja