Passoeroean Stoomtram-Maatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1905
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja