Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijn Maatschappij

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1894
Soort: Aandeel
Coupure: 20x12 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja