Centrale Handelmaatschappij van Onroerende Goederen "Vredesjaar"

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1919
Soort: Oprichtersbewijs
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons: ja