Zeebad Huisduinen te Helder

Prijs:18.00EUR
Plaats: Helder
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja