Javasche Hypotheekbank

Prijs:24.00EUR
Plaats: Soerabaja
Jaar: 1935
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja