Nederlandsche Maatschappij tot indijking der open Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1854
Soort: Certificaat
Coupure: 120 gulden
Kwalieit: EF/VF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Nederlandsche Ma. tot Indijking der Op-

en Aanwassende Ooster-Schelde