Maatschappij voor Hypothecair Crediet "Holland-Mexico"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1919
Soort: Onder-Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons: nee