De Meyere & Co

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF/UNC
Coupons:

ja