Nationaal Grondbezit

Prijs:5.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1915
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee