Wilson's Limonadefabrieken

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1954
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee