Maatschappij voor Hypothecair Crediet "Holland-Mexico"

Prijs:5.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1919
Soort: Winstbewijs
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee