Cultuur Maatschappij "Sambawa"

Prijs:6.00EUR
Plaats: Bandoeng
Jaar: 1914
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee