Haarlemsche Hulpbank

Prijs:10.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1866
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee