Nederlandsche Rijnbank

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1929
Soort: Winstbewijs
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja