Nederlandsche Gutta-Percha Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1911
Soort: Pref. aandeel
Coupure: 250 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja