Zandvoortsche Kring "Godsdienstig Leven"

Prijs:18.00EUR
Plaats: Zandvoort
Jaar: 1925
Soort: Obligatie
Coupure: 100 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja