Fiat Lux. Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie Gasgloeilicht- en andere Branders

Prijs:15.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1898
Soort: Obligatie
Coupure: 250 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee