Hollandsche Grondkredietbank

Prijs:3.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1904
Soort: Aandeel
Coupure: 15 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee