Landelijke Hypotheekbank

Prijs:10.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1944
Soort: Pandbrief......A
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee