Nederlandsche Maatschappij tot indijking der open Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1855
Soort: 8% Pref. Aandeel
Coupure: 60 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Nederlandsche Ma. tot indijking der Op- en

Aanwassende Ooster Schelde.