Vruchtenwijn- en Conservenfabriek "Zierikzee"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Zierikzee

Jaar: 1919
Soort: Aandeel-Serie A
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja