Haagsche Credietbank

Prijs:18.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1927
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja