Restauratie-Commissie der Ned. Herv. Kerk te Hansweert

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Hansweert

Jaar: 1964
Soort: Schuldbekentenis
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee