Waterleiding Maatschappij 'Schouwen - Duivenland"

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Zierikzee

Jaar: 1938
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja