Nederlandsch - Indische Spoorweg Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1922
Soort: Ceertificaat
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: nee