De Eerste Haagsche Hulpbank met winstuitkeering

Prijs:24.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1908
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja