Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1875
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF/VF
Coupons: ja