Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand

Prijs:10.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1909
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja