Internationale Hypotheek Bank

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1909
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja