Nederlandsche Maatschappij tot indijking der open Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:40.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1854
Soort: Certificaat
Coupure: 20x120 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee