Handels- en Landbouwbank

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Gorinchem

Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja